יצחק (איצ'ה) לידור

יצחק (איצ'ה) לידור

דח"צ

דח"צ במיטרוניקס, יו"ר ועדת ביקורת וועדת כספים. ב 7 שנים אחרונות. בעל תואר ראשון B.A בכלכלה ומזרחנות, אוניברסיטת תל אביב. ותואר שני MBA במנהל עסקים ,אוניברסיטת תל-אביב; מר לידור כיהן כמנכ"ל ויו"ר נטפים מגל. יו"ר נטפים בע"מ; מנכ"ל נטפים ארה"ב; מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר; מנכ"ל תשלובת החלב של תנובה; יו"ר פעיל ישראייר תעופה; מנכ"ל ויו"ר אלון חברת הדלק.